top of page

פסיכותרפיה אֶקְזִיסְטֶנְצִיָּאלִיסְטִית

שם שובר שיניים ארוך ולא ברור, לטיפול נפשי שמנסה להיות הכי בגובה העיניים שאפשר....

פסיכותרפיה – טיפול נפשי. אקזיסטנציאליסטי - קיומי

גישה להבנת האדם שיסודותיה טמונים עמוק בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית   

העוסקת בשאלות של משמעות החיים והדרך בה בוחר האדם לקחת אחריות על חייו.

הגישה שמה במרכז תשומת הלב את תפיסת העולם האישית של כל אדם ואדם, נותנת כבוד  לבחירות שאנשים עושים, ומחפשת את ההיגיון  הסובייקטיבי העומד מאחוריהן.

הגישה מתבוננת על נקודת המפגש בין האדם לעולם אליו הוא נולד ובו הוא חי, ומניחה כי מפגש זה מעורר שאלות קיומיות לא פשוטות, תחושות מצוקה, סבל  וחרדה.

בהתאם הנחת העבודה הבסיסית היא שסבל וחרדה אינם בהכרח תוצאה של מחלה, בעיה או תקלה;  אלא מרכיב נוכח בחייו של כל אדם.
בריאות וחולי נפשי (כמו גם פיזי) אינם שני עולמות נפרדים. כולנו נעים על פני הרצף שבין בריא לחולה בין מאושר לסובל בין שמח לעצוב.

טיפול אקזיסטנציאליסטי רואה את האדם על כל מרכיביו – חרדה, סבל ומצוקה יחד עם שאיפות יכולות ורצון לביטוי עצמי  - ומעודד בחירה בדרך האישית.

 

פסיכותרפיה אֶקְזִיסְטֶנְצִיָּאלִיסְטִית - למי הטיפול מתאים

טיפול וייעוץ אקזיסטנציאליסטי מתאים למי שסובל ומחפש דרך לסבול פחות; לא להיות כל כך לבד עם השאלות, התחושות והמחשבות.

 • למי שמרגיש שכל הדרכים חסומות 

 • למי שמרגיש תחושות מבלבלות כמו חוסר ערך יחד עם רצון בלתי מסופק להשפיע, לתרום לעשות... או חוסר ביטחון משתק בתחום אחד ובתחום אחר תחושת יכולת גבוהה ועשייה מרובה.

 • למי שלא מוצא תכלית שלא מוצא תשובה לשאלה – בשביל מה המרוץ המטורף, בשביל מה המאמץ, בשביל מה...

 • למי שחווה טלטלה, משבר, אירוע קשה ולא מצליח לחזור לעצמו

 • למי שסובל ממחלה קשה או כרונית, מרגיש שמשהו לא ברור בתוכו השתנה או  שואל איך בכלל אפשר להמשיך מכאן הלאה

 • לנשים שכבר עשו משהו בחיים הקימו משפחה ניהלו קריירה ופתאום באמצע החיים עולות שאלות וחששות, הכיוון והדרך הרבה פחות ברורים.

 • לגברים ונשים ששואלים (שלא לומר מאשימים את עצמם) איך זה יכול להיות שיש לי כל מה שאפשר – עבודה טובה, משפחה, מעגלים חברתיים יציבים, כסף... ולמרות זה אני לא מסופק, לא מרוצה

 • לאנשים שעשו כבר דבר אחד או שניים בחיים... ולמרות זאת מרגישים תחושות החמצה

 • לנשים וגם גברים שנתפסים על ידי רבים כל כך כמצליחים ומוצלחים והם, עמוק בפנים, מרגישים כל כך רחוקים משם. חוששים שהסובבים תכף יגלו, יבינו שזו מסכה חיצונית ממש לא אמתית

 • לאנשים שסובלים ולא יודעים למה בעצם, מאיפה בא הכאב וחוסר השקט

 • וגם לאלה שיודעים מאיפה הכאב ועושים כל שביכולתם כדי להתעלם, לשים בצד ולא לתת את הבמה לכאב, לאובדן, לחרדה או לפצעים הישנים  אבל אלה נכנסים לפריים פעם אחר פעם ולא נותנים מנוחה  

 • לאנשים שמרגישים תקועים לא מצליחים לזוז, להתקדם

 • אנשים שרוצים עוד או אחרת ולא מוכנים לוותר

 

למי הטיפול מתאים

בסופו של דבר פסיכותרפיה, טיפול

זו דרך התמודדות  

דרך אחת מתוך רבות אפשריות.

הרבה פעמים אנחנו בוחרים דרך בלי ששמנו לב שבחרנו...

בחירה בטיפול דורשת החלטה ברורה, זו אחת הסיבות לכך שזו החלטה כל כך קשה

מזמינה אותך לבחור את הדרך הנכונה לך

bottom of page