top of page

  מיפוי כוחות ויכולות

 

אנחנו כל כך רגילים לשמוע את מה אנחנו צריכים לשפר, לתקן, לשפץ.

זה טבוע בנו. מגיל צעיר אנחנו צריכים ללמוד להסתגל ולסגל את עצמנו לסביבה. מטבע הדברים לא הכל קל לנו ויש ציפייה של ההורים, המטפלת הגננת או המורה, החברים או המשפחה... שנלמד להתאים את עצמנו לנורמות, לסדר הרגיל, לכללים.

 חלקנו "נפלנו טוב" וזכינו לסביבה תומכת שיודעת לתווך לנו את הדרישות בעדינות והתאמה לגיל ומאפיינים אישיים, לאחרים התהליך הזה עובד קצת פחות טוב.  אלה וגם אלה - כולנו - לומדים "דרך הרגליים" להתייחס יותר למה שלא עובד לנו  מאשר למה שפשוט עובד לנו, עובד טוב. 

קשה לי לשכוח איך במסגרת מיפוי אסטרטגי של קבוצת ישובים בחבל ארץ גדול הגעתי יום אחד לפגוש קבוצה של 20 מנהלים. רציתי לשמוע מהם איך הם רואים את האזור שלהם,  באתי צעירה במקצוע, נטולת אג'נדה מנסה להבין את נקודת המבט שלהם.

אני נכנסת בדלת מעיפה מבט ראשון על השולחן הגדול והיושבים סביבו ועוד לפני שהספקתי להגיד שלום אני שומעת מצידו השני של החדר:

"הנה עוד שיפוצניקית באה לתקן אותנו..."

לא, לא באתי לתקן אותם. בכלל אני מאמינה קטנה מאוד באפשרות לשפץ אנשים אבל לך תסביר עכשיו שאין לך אחות....

 

אצל רבים וטובים האוטומט הזה עובד -  לשפץ. לתקן. לשפר. 

ויש בו, אסור לשכוח, גם מרכיבים חשובים שעוזרים להתקדם ולעשות צעדים משמעותיים וחשובים לנו.

הבעיה היא שאנחנו פשוט שוכחים, מתעלמים, לא באמת מכירים ביכולות, בתכונות, בכישורים שבאים לנו בקלות.  

לפעמים כל מה שצריך כדי להתקדם זה סוג כזה או אחר של קונטרה לאוטומט הזה: למצוא דרך לזכור (שלא לומר להכיר) במה אנחנו באמת טובים. מה אנחנו יודעים לעשות טוב, איזה תכונות אישיות שאנחנו בכלל לא ערים להן עובדות לנו בהרבה מאוד סיטואציות.

זה מה שאנחנו עושים במיפוי - מרעננים את ההכרות עם הצד הזה של האישיות.

בדרך כלל זו חוויה טובה –  מחזקת  ומעשירה.

אולי לא מיותר להגיד

אני לא מציעה מכאן ואילך לראות רק את החלק הזה של המשוואה. לא מציעה להתעלם ממה שלא עובד, מתסכל או כואב. מציעה סוג של פסק זמן, מיקוד ואיסוף של כוחות ויכולות יכולים לשמש כצידה להמשך הדרך.

מיפוי כוחות ויכולות

משך כל פגישה - שעה וחצי

עלות - 350 ש"ח לפגישה

2-5 פגישות

bottom of page